Bericht
gepubliceerd op 20 augustus 2018

Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.100 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 a(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018031553
pub.
20/08/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031553

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.100 (73) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart wordt Resolutie MSC.100 (73) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee gepubliceerd op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (http://mobilit.belgium.be/nl).


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^