Bericht
gepubliceerd op 20 augustus 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.345 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018031556
pub.
20/08/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031556

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.345 (91) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart wordt Resolutie MSC.345 (91) die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen gepubliceerd op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (http://mobilit.belgium.be/nl).


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^