Bericht
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba DRIES SEBRECHTS FRUIT, de nv ATCOM, de nv OPTIMUS Het eer

bron
raad van state
numac
2018040036
pub.
10/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040036

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba DRIES SEBRECHTS FRUIT, de nv ATCOM, de nv OPTIMUS AGRO en Andreas SEBRECHTS, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Vicky Verlent, met kantoor te 2018 Antwerpen, Kielsevest 2-4, hebben op 13 februari 2018 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Tappelbeek' en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 houdende voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Tappelbeek' in Ranst en Zandhoven.

Het eerste bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2017, het tweede bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.224.689/X-17.176.

Namens de Hoofdgriffier : Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^