Bericht
gepubliceerd op 08 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2018, is beroep tot ve b. Bij

bron
grondwettelijk hof
numac
2018200502
pub.
08/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200502

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2018, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 2 van de wet van 17 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012229 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen type wet prom. 17/05/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2017) door de « Mutualité Saint-Michel », het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Anderlecht, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudergem, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Agatha-Berchem, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Chapelle-lez-Herlaimont, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Evere, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Voorst, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ganshoren, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Jans-Molenbeek, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Gillis, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Joos-ten-Node, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borgworm, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe, de vzw « Association de défense des allocataires sociaux (aDAS) », de vzw « Association des psychologues praticiens d'orientation psychanalytique (APPPS) », de vzw « Fédération des services sociaux », de vzw « Ligue des Droits de l'Homme », de vzw « Association Syndicale des Magistrats », de vzw « Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (R.W.L.P.) », de beroepsvereniging « Belgische Unie van professionele Bemiddelaars (B.U.P.B.) » en de vzw « Union professionnelle francophone des assistants sociaux (UFAS) ». b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 december 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2018, heeft het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn van Brussel beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 46bis/1, § 3, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 2 van de voormelde wet van 17 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012229 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen type wet prom. 17/05/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. - Duitse vertaling sluiten. c. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 december 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2018, heeft de vzw « Vereniging van de O.C.M.W. Secretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » beroep tot vernietiging ingesteld van de voormelde wet van 17 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012229 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen type wet prom. 17/05/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. - Duitse vertaling sluiten.

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6805, 6807 en 6808 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, P.-Y. Dutilleux


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^