Bericht
gepubliceerd op 06 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PAC-MAN en de bvba LUCIANA, die woonplaats kiezen bi Dit bes

bron
raad van state
numac
2019010675
pub.
06/02/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010675

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PAC-MAN en de bvba LUCIANA, die woonplaats kiezen bij Mr. Joris De Smet, advocaat, met kantoor te 1180 Brussel, Winston Churchilllaan 118 B, hebben op 27 december 2018 met twee rspectieve verzoekschriften de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. - Addendum sluiten betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2018.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 227.068/ VII-40.461 en 227.073/VII-40.463.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^