Bericht
gepubliceerd op 31 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Willy GERARD en Marc VANDENBULCKE die woonplaats kiezen bi Dit bes

bron
raad van state
numac
2019015246
pub.
31/10/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015246

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Willy GERARD en Marc VANDENBULCKE die woonplaats kiezen bij Mr. Inke De Decker, advocaat, met kantoor te 35000 Hasselt, Spoorwegstraat 105, hebben op 14 oktober 2019 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Hasselt van 28 mei 2019 houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 224 "Blauwe Boulevard Oost".

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 229.350/ X-17.601.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^