Bericht
gepubliceerd op 11 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joseph PEETERS heeft op 7 juni 2019 de nietigverklaring ge Deze za

bron
raad van state
numac
2019041275
pub.
11/07/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041275

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Joseph PEETERS heeft op 7 juni 2019 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Landen van 26 maart 2019 houdende de goedkeuring van het retributiereglement op het bewonersparkeren en op het parkeren in een blauwe zone.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.228.337/XIV-38.076.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^