Bericht
gepubliceerd op 11 juli 2019

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat bes

bron
raad van state
numac
2019041331
pub.
11/07/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041331

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2019 tot gedeeltelijke uitvoering van het Waalse Erfgoedwetboek, in zoverre het de artikelen 477 tot 480 en 505 tot 529 van dat wetboek vervangt door de invoeging van een artikel R.13-1.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2019.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.228.033/XIII-8637.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^