Bericht
gepubliceerd op 11 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw AKTIEKOMITEE RED DE VOORKEMPEN, Dirk BUS, Ronny PEE Deze za

bron
raad van state
numac
2019042154
pub.
11/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042154

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw AKTIEKOMITEE RED DE VOORKEMPEN, Dirk BUS, Ronny PEETERS en André DIDDEN die allen vertegenwoordigd worden door Mr. Philippe Vande Casteele, advocaat, met kantoor te 2900 Schoten, Klamperdreef 7, hebben op 10 september 2019 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019041935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit betreffende het complexe project `Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de haven van Zeebrugge' type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/10/2019 numac 2019041958 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusi type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk rooilijnplan 1M3D8E G 029510 01 te Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 02/10/2019 numac 2019014723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N19 oude Aarschotsesteenweg, tussen het kruispunt met de nieuwe N19 inclusief bijhorende Dijlebrug ter hoogte van het nieuw aangelegde tracé van de Kolonel Begaultlaa sluiten houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren'.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 229.082/X-17.575.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^