Bericht
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT LIMBURG en de vzw LIMBURGSE MILIEUKOEPEL Dit bes

bron
raad van state
numac
2019042351
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042351

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT LIMBURG en de vzw LIMBURGSE MILIEUKOEPEL die woonplaats kiezen bij Mr. Hendrik Schoukens, advocaat, met kantoor te 1750 Sint-Martens-Lennik, Dorp 12 bus 2, en de vzw NATUURPUNT, VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP IN VLAANDEREN die woonplaats kiest bij Mr. Gwijde Vermeire, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Voskenslaan 301, hebben op 11 oktober 2019 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden van 17 juni 2019 houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Brustem 3 - domein van Brustem'.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 229.343/X-17.598.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^