Bericht
gepubliceerd op 12 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 105,10 A. Ziekte- en invali

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019204095
pub.
12/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204095

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 105,10 (basis 2013 = 100) wordt, vanaf 1 augustus 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd: A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens koninklijk Besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 29.05.2019). 1. Invaliditeit Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid: a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 .Invalide voor 1 april 2013 (2) - met gezinslast........................................................... 90,77 EUR - alleenstaande............................................................. 76,81 EUR - samenwonende........................................................ 55,86 EUR • Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015 - met gezinslast........................................................... 92,59 EUR - alleenstaande............................................................. 78,34 EUR - samenwonende......................................................... 56,98 EUR • Invalide vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2016 - met gezinslast........................................................... 93,75 EUR - alleenstaande............................................................. 79,32 EUR - samenwonende......................................................... 57,69 EUR (2) Deze rubriek betreft de buitenlandse verzekerde gerechtigden die erkend zijn in de invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van 1 jaar bereikt te hebben


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^