Bericht
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 oktober 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 oktober 2019, heeft de vzw « L'E Die za

bron
grondwettelijk hof
numac
2019205033
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019205033

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 oktober 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 oktober 2019, heeft de vzw « L'Envol à Andenne » beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 49 van het decreet van het Waalse Gewest van 28 februari 2019 « betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2019).

Die zaak is ingeschreven onder nummer 7262 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^