Bericht
gepubliceerd op 28 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Konin 1. art

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019205391
pub.
28/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019205391

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stellen om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (nr. 335), vastgesteld bij het koninklijk besluit van 14 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 oktober 2007 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de vrije beroepen sluiten (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2008), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014 (Belgisch Staatsblad van 25 april 2014), te wijzigen als volgt: 1. artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 oktober 2007 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/04/2008 numac 2008000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 27/02/2008 numac 2007012679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de vrije beroepen sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, wordt vervangen als volgt: "Art.2. Het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers en dit voor de organisaties waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het bedrijfsleven of de zelfstandigen, die tot doel hebben diensten of ondersteuning te verlenen: 1° hetzij zonder de bedoeling daarmee winst te maken;2° hetzij door het nastreven van een belangeloos doel.Met "belangeloos doel" wordt bedoeld het niet uitkeren noch het bezorgen van een vermogensvoordeel."; 2. in artikel 4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1, tweede streepje, wordt vervangen als volgt: "- de representatieve werkgeversorganisaties die lid zijn van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de "Conseil Economique et Social de Wallonie", de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";"; b) paragraaf 1, derde streepje, wordt vervangen als volgt: "- de provinciale, regionale of lokale juridisch gescheiden afdelingen van bovenvermelde representatieve werkgeversorganisaties, voor zover hun activiteiten bestaan uit het deelnemen aan het sociaal overleg;".

De Minister van Werk, Nathalie MUYLLE


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^