Bericht
gepubliceerd op 28 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht over de representativiteit van de vakorganisaties Bekendmaking ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001. I. Bi(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020020096
pub.
28/01/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020096

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Bericht over de representativiteit van de vakorganisaties (artikel 12, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000120 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001001121 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten) Bekendmaking ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001000120 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 08/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001001121 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten sluiten.

I. Bij brief van 20 december 2019 deelde de Voorzitter van de Controlecommissie van de representativiteit van de vakorganisaties in de overheidssector mee : a) dat de Commissie het representativiteitsonderzoek voor wat de vakorganisaties in de politiediensten betreft, op referentiedatum van 30 juni 2018 definitief heeft afgesloten;b) dat het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) voldoet aan het representativiteitscriterium, voorzien in artikel 6, tweede lid, 2°, b), van de wet van 24 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. II. Bijgevolg heeft het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) zitting in het onderhandelingscomité en de overlegcomités voor de politiediensten, net zoals de volgende drie vakorganisaties die als representatief worden beschouwd krachtens artikel 6, tweede lid, 1°, van de wet van 24 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten sluiten : 1° de Algemene Centrale van de Openbare Diensten - Politie;2° het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten-Politie;3° het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - Politie.

begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^