Bericht
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv AVENIR ADVERTISING heeft de nietigverklaring gevorde Deze za

bron
raad van state
numac
2020020221
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020221

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv AVENIR ADVERTISING heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van Kasteelbrakel van 25 september 2019 tot vaststelling van een indirecte gemeentebelasting op de verdeling van reclamebladen en reclamemonsters (begrotingsjaar 2020), besluit [484266].

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 229.937/XV-4319.

Namens de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^