Bericht
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv PHILCO die woonplaats kiest bij Mr. Reiner Tijs, adv Dit bes

bron
raad van state
numac
2020030046
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030046

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv PHILCO die woonplaats kiest bij Mr. Reiner Tijs, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 37-41, heeft op 20 januari 2020 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Hemiksem van 15 oktober 2019 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Hoge Weg', bestaande uit 4 planbladen (feitelijke toestand, juridische toestand, grafisch plan en planbaten), toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.037/X-17.651.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^