Bericht
gepubliceerd op 20 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2020, heeft de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, de volg - « Sch

bron
grondwettelijk hof
numac
2020202161
pub.
20/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202161

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 5 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2020, heeft de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, de volgende prejudiciële vragen gesteld : - « Schendt artikel 18, § 1, van de Wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref sluiten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het een onderscheid creëert tussen enerzijds personen die vóór de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref sluiten hun pensioen hebben aangevraagd, na de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref sluiten op pensioen zijn gegaan, en zodoende verplicht worden hun aanvullend pensioen op te nemen van zodra ze op (vervroegd) pensioen gaan (waarbij zij niet kunnen genieten van enige overgangsmaatregelen), en anderzijds personen die vóór de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref sluiten op (vervroegd) pensioen gingen en niet verplicht werden om op dat moment hun aanvullend pensioen op te nemen, waardoor het wetsartikel op buitensporige wijze afbreuk doet aan de rechtmatige verwachtingen die de eerstgenoemde categorie kon ontlenen aan de geldende regeling op het moment van de pensioenaanvraag ? »; - « Schendt artikel 18 § 1, leden 3, 4 en 5 van de Wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref sluiten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het een onderscheid creëert tussen enerzijds personen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 op pensioen zijn gegaan en zelf hun pensioeninstelling moesten inlichten over hun wettelijk pensioen en anderzijds personen die vanaf 1 januari 2018 op pensioen gaan en voor wie de vzw Sigedis de pensioeninstelling inlicht, waardoor op de eerste categorie personen een onbekende en dus zwaardere informatieverplichting rustte zonder dat dit verantwoordt wordt ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 7378 van de rol van het Hof.

De griffier, F. Meersschaut


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^