Bericht
gepubliceerd op 07 april 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SOCAR SHIPPING AGENCY heeft de nietigverklaring gev Deze zaa

bron
raad van state
numac
2021020732
pub.
07/04/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020732

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SOCAR SHIPPING AGENCY heeft de nietigverklaring gevorderd van het belastingreglement op opslagplaatsen van gebruikte of afgedankte voertuigen, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Anderlecht op 19 november 2020.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 233.038/XV-4694.

Namens de Hoofdgriffier, CĂ©cile Bertin, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2021-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^