Bericht
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba IDIS c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat mini

bron
raad van state
numac
2021040472
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040472

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba IDIS c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/10/2020 pub. 18/10/2020 numac 2020031557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/10/2020 pub. 22/10/2020 numac 2020043420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten `houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken'.

Dat ministerieel besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2020.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.078/XV-4580.

Namens de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^