Beschikking van 18 december 2003
gepubliceerd op 14 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie voor het begrotingsjaar 2004

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031645
pub.
14/01/2004
prom.
18/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2003. - Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie voor het begrotingsjaar 2004 (1)


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een materie bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2004 worden de ontvangsten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geraamd op 66.005.000 EUR overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 3.Het Verenigd College wordt gemachtigd te beslissen over beleggingen.

Het Verenigd College wordt gemachtigd in afwachting van de aanwending van de liquiditeiten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot de financiering van haar projecten, deze liquiditeiten ter beschikking te stellen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter dekking van zijn thesauriebehoeften.

Art. 4.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2004.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 december 2003.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, E. TOMAS Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, G. VANHENGEL _______ Nota (1) Gewone zitting 2003-2004. Documenten van de Verenigde vergadering. - Ontwerp van ordonnantie, B-120/1. - Verslag (verwijzing), B-120/2 - Amendement na verslag, B-120/3.

Volledig verslag. - Bespreking. Vergaderingen van dinsdag 16 december 2003. - Aanneming.Vergadering van donderdag 18 december 2003.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^