Beschikking Van De Arbeidsrechtbank
gepubliceerd op 29 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsrechtbank van Luik. - Beschikking Bij beschikking van 14 maart 2019, werd de heer Roger SCHYNS, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangeweze

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019201457
pub.
29/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201457

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Arbeidsrechtbank van Luik. - Beschikking Bij beschikking van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019030194 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van type beschikking prom. 14/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019030197 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet sluiten, werd de heer Roger SCHYNS, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken uit te oefenen tot hij de leeftijd van 71 jaar heeft bereikt.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^