Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 07 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 28 januari 2015 heeft de heer Lenoir, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 Rechtba

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015202165
pub.
07/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202165

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Rechterlijke Macht


Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 28 januari 2015 heeft de heer Lenoir, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 februari 2015.

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Bij beschikking van 18 februari 2015, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, is de heer Dujardin, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 19 mei 2015.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 13 oktober 2014 werd de heer Mys, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 22 mei 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel te Leuven Bij beschikking van 5 februari 2015 werd de heer Cludts, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 22 mei 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 13 januari 2015 werd de heer Muylle, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 19 mei 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank, afdeling Brugge, te blijven uitoefenen.

Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 10 februari 2015 werd de heer Closter, R., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 23 mei 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 13 april 2015 werd de heer Notelteirs, J.-P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Westerlo, door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 juni 2015, het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^