Beschikking Van Het Hof Van Beroep
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 18 september 2015, werd de heer Coudyzer W., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent aangewezen om, vanaf Rechtbank

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204771
pub.
26/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204771

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 18 september 2015, werd de heer Coudyzer W., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent aangewezen om, vanaf 1 november 2015, het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Rechtbank van koophandel te Gent Bij beschikking van 17 augustus 2015 werden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent aangewezen om voor een termijn van één jaar het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent te blijven uitoefenen voor de afdeling: - Gent : de heer Combes A., vanaf 28 augustus 2015; - Oudenaarde : de heer Vandenabeele E., vanaf 27 oktober 2015; - Brugge : de heer Decloedt D., vanaf 5 oktober 2015; - Kortrijk : de heer Arnoys G., vanaf 1 november 2015.

Bij beschikking van 2 september 2015, werd mevr. Platteau H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 10 oktober 2015, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, te blijven uitoefenen.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^