Beschikking
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 10 februari 1998 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is aan Mevr. Demonceau, M.-F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeve (...)

bron
rechterlijke macht
numac
1998009182
pub.
07/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 10 februari 1998 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is aan Mevr. Demonceau, M.-F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^