Beschikking
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 6 februari 2001 van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is de heer Van Gaever, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdra (...)

bron
rechterlijke macht
numac
2001009165
pub.
23/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 6 februari 2001 van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is de heer Van Gaever, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket van het hof van beroep te Gent.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^