Beschikking
gepubliceerd op 28 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 26 juni 2001 werd de heer Masquelin, J.-J., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 30 juni 2001, om het ambt van plaatsv (...

bron
rechterlijke macht
numac
2001009660
pub.
28/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 26 juni 2001 werd de heer Masquelin, J.-J., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 30 juni 2001, om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^