Beschikking
gepubliceerd op 28 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge Bij beschikking van 26 juni 2001 van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is aan de heren Bergez, Ch. en De Pauw, W., subsituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg (...

bron
rechterlijke macht
numac
2001009662
pub.
28/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van eerste aanleg te Brugge Bij beschikking van 26 juni 2001 van de heer procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent is aan de heren Bergez, Ch. en De Pauw, W., subsituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk het ambt van openbaar ministerie waar te nemen bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, van 16 augustus tot en met 31 augustus 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^