Beschikking
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 6 januari 2004, om 9 u. 30 m. (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Ontwerp van ordonnantie tot aanvulling van de ordon(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Debry, Michel Lemaire,

bron
brusselse hoofdstedelijke raad
numac
2003020192
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD


Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 6 januari 2004, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 206) (*) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Ontwerp van ordonnantie tot aanvulling van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Debry, Michel Lemaire, Alain Daems en Denis Grimberghs) tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 houdende wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Vincent De Wolf) tot wijziging van de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting, door de wijziging van de toelatingscriteria. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Michel Lemaire, Benoît Cerexhe, Mevrn. Julie de Groote, Béatrice Fraiteur, de heren Denis Grimberghs en Joël Riguelle) tot invoering van een woontoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele en Mevr.

Marion Lemesre) tot de invoering van een woontoelage in de vorm van een cheque. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Brigitte Grouwels, de heren Jan Béghin en Walter Vandenbossche) tot instelling van een huursubsidie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Rapporteurs : De heer Jean-Pierre Cornelissen en Mevr. Isabelle Emmery. - Voortzetting van de bespreking. Eventueel stemmingen.

Woensdag 7 januari 2004, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 206) (*) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Ontwerp van ordonnantie betreffende enkele bepalingen inzake ruimtelijke ordening. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Evelyne Huytebroeck en de heer Yaron Pesztat) tot wijziging van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Debry, Yaron Pesztat en Mevr. Evelyne Huytebroeck) tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw inzake stedenbouwkundige lasten. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Willy Decourty, Mevr. Brigitte Grouwels, de heer Sven Gatz, Mevr. Adelheid Byttebier) tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Denis Grimberghs en Benoît Cerexhe) tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Michel Van Roye en Yaron Pesztat) betreffende de bescherming van het archeologisch erfgoedpatrimonium. - Rapporteur : Mevr. Isabelle Molenberg. - Bespreking. Eventueel stemmingen. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Marc Cools) tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. - Rapporteur : de heer Sven Gatz. - Bespreking. Eventueel stemmingen.

Donderdag 8 januari 2004, om 14 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 201) (*) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Ombudsplan. - Voorstelling van de studie door : de heer Daniel Ducarme, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, stadsvernieuwing en wetenschappelijk onderzoek; de heer Peter, Moors, directeur van de beleidscel van de Kanselarij van de Eerste Minister, de heer Guy Verhofstadt; het studiebureau ARIES. _______ Nota (*) Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 32.1 a en b van het Reglement, zijn de vergaderingen van de commissies openbaar, onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van hetzelfde artikel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^