Beschikking
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 12 april 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Voorstel van ordonnantie (van de heren (...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen. - Vo

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2005020032
pub.
11/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 12 april 2005, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 201) Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier Gosuin en Jacques Simonet) tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele) tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise Schepmans, Mevr. Michèle Hasquin-Nahum en Mevr. Souad Razzouk) betreffende de netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen.

Dinsdag 12 april 2005, om 9 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 206) Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Voorstel van resolutie (van Mevr. Michèle Hasquin-Nahum, de heren Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Vincent De Wolf, Mevr. Danielle Caron) ertoe strekkende de woongelegenheid weer boven de handelszaken aan te zwengelen. - Voorstel van resolutie (van de heer Jean-Luc Vanraes) betreffende de aanmoediging om woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw bewoonbaar te maken door de woonfunctie in handelskernen te promoten.

Rapporteurs : de heren Olivier de Clippele en Mohamed Azzouzi. - Voortzetting van de bespreking - Eventueel stemmingen.

Donderdag 14 april 2005, om 14 u. 30 m. (Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 206) Commissie voor de Binnanlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden - Debat over de wijzigingen die moeten aangebracht worden in de gemeentelijke regelgeving. - Hoorzitting van de heren Christian Debaty, voorzitter, en Paul-Marie Empain, lid van de Federatie van de Gemeentesecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Gedachtewisseling.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^