Beschikking
gepubliceerd op 06 oktober 2008

Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 18 juni 2008 werd de heer Pollak, B., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 november 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak

bron
rechterlijke macht
numac
2008009846
pub.
06/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 18 juni 2008 werd de heer Pollak, B., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 november 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank uit te oefenen tot hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^