Beschikking
gepubliceerd op 28 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi Bij beschikking van 12 februari 2010, werd de heer Dandois P., erevrederechter, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi aangewezen, vanaf 12 februari 2010, om het ambt van plaa

bron
rechterlijke macht
numac
2010009452
pub.
28/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RECHTERLIJKE MACHT


Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi Bij beschikking van 12 februari 2010, werd de heer Dandois P., erevrederechter, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi aangewezen, vanaf 12 februari 2010, om het ambt van plaatsvervangend magistraat in het vredegerecht van het kanton Thuin uit te oefenen tot de indiensttreding van de nieuwe kantonale magistraat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^