Beschikking
gepubliceerd op 30 juni 2010

Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008 Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aang(...) Art. 2. Het

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031325
pub.
30/06/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008 (1)

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Secretariaat van de "Regional Cooperation Council", ondertekend te Brussel op 29 augustus 2008, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 juni 2010.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE _______ Nota (1) Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2009-2010. A-84/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-84/2 Verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 4 juni 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^