Beschikking
gepubliceerd op 23 april 2014

Plenaire vergaderingen Vrijdag 25 april 2014 om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergadering Agenda 1. Inoverwegingnemingen Voorstel van bijzondere ordonnantie (van de heren Emma(...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise BER

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2014020007
pub.
23/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergaderingen Vrijdag 25 april 2014 om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m.

Zaal van de plenaire vergadering (Lombardstraat 69, 1000 Brussel) Agenda 1. Inoverwegingnemingen Voorstel van bijzondere ordonnantie (van de heren Emmanuel DE BOCK, Serge de PATOUL en Didier GOSUIN) tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot afschaffing van de plaatsvervangende kandidaten (nr.A-515/1 - 2013/2014).

Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise BERTIEAUX en Mevr.

Viviane TEITELBAUM) ertoe strekkende de termijnen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning te verkorten bij een aanvraag voor het optrekken of uitbreiden van een schoolgebouw (nr. A-517/1 - 2013/2014).

Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Viviane TEITELBAUM, Mevr. Caroline DESIR, de heer Arnaud PINXTEREN, Mevr. Cécile JODOGNE, de heer Benoît CEREXHE, Mevr. Els AMPE en Mevr. Brigitte DE PAUW) tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid met het oog op het optreden van het Agentschap als opdrachtencentrale voor de Brusselse gemeenten in het kader van zijn opdrachten inzake openbare netheid (nr. A-518/1 - 2013/2014). 2. Voorstellen van ordonnantie, voorstellen van resolutie en ontwerpen van ordonnantie Voorstel van ordonnantie (van de heer Arnaud PINXTEREN, Mevr.Caroline DESIR, de heer Hamza FASSI-FIHRI, Mevr. Brigitte DE PAUW en Mevr. Elke VAN den BRANDT) betreffende de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten (nrs. A-362/1, 2 en 3- 2012/2013).

Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Caroline DESIR, de heren Arnaud PINXTEREN, Hamza FASSI-FIHRI, Mevr. Brigitte DE PAUW en Mevr. Elke VAN den BRANDT betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten (nrs. A-363/1, 2 en 3 - 2012/2013). - Rapporteur : de heer Philippe CLOSE - Samengevoegde bespreking Voorstel van resolutie (van de heer Hamza FASSI-FIHRI, Mevr. Caroline DESIR, de heer Arnaud PINXTEREN, Mevr. Els AMPE, Mevr. Brigitte DE PAUW en Mevr. Elke VAN den BRANDT) betreffende de systematische opname van criteria ter bevordering van de principes van niet-discriminatie in de uitvoeringsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van de gewestelijke besturen (nrs. A-364/1 en 2 - 2012/2013). - Rapporteur : de heer Philippe CLOSE - Bespreking Voorstel van ordonnantie (van de heren René COPPENS, Eric TOMAS, Alain MARON, Mevr. Mahinur OZDEMIR, Mevr. Brigitte DE PAUW en Mevr. Annemie MAES) tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten (nrs. A-492/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Yaron PESZTAT - Bespreking Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (nrs. A-524/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Aziz ALBISHARI - Bespreking Ontwerp van ordonnantie betreffende het toeristische logies (nrs.

A-501/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Ahmed MOUHSSIN - Bespreking Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de CLIPPELE, Mevr.

Marion LEMESRE, de heer Vincent DE WOLF en Mevr. Béatrice FRAITEUR) tot invoering van een huurtoelage (nrs. A-107/1 en 2 - 2009/2010). - Rapporteur : de heer Michel COLSON - Bespreking (toepassing van artikel 87.4 van het reglement) Voorstel van ordonnantie (van de heer Alain MARON, Mevr. Catherine MOUREAUX, de heer Bertin MAMPAKA MANKAMBA, Mevr. Carla DEJONGHE, Mevr.

Bianca DEBAETS en Mevr. Annemie MAES) tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode ertoe strekkende de vertegenwoordiging van de oppositie in de raad van bestuur van meergemeentelijke OVM's te garanderen (nrs. A-520/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Vincent LURQUIN - Bespreking Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales (nrs.

A-525/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer René COPPENS - Bespreking Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nrs. A-534/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Ahmed MOUHSSIN - Bespreking Voorstel van resolutie (van Mevr. Annemie MAES, de heren Jamal IKAZBAN, Arnaud PINXTEREN, Hervé DOYEN, Mevr. Carla DEJONGHE en Mevr.

Brigitte DE PAUW) betreffende de strijd tegen fietsdiefstal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nrs. A-490/1 en 2 - 2013/2014).

Voorstel van resolutie (van de heer Jef VAN DAMME) teneinde fietsdiefstal aan te pakken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nrs. A-258/1 en 2 - 2011/2012).

Voorstel van resolutie (van Mevr. Danielle CARON, Mevr. Annemie MAES, Mevr. Catherine MOUREAUX, de heer Arnaud PINXTEREN, Mevr. Carla DEJONGHE en Mevr. Brigitte DE PAUW) betreffende de strijd tegen fietsdiefstal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nrs. A-275/1 en 2 - 2011/2012). - Rapporteur : de heer Aziz ALBISHARI - samengevoegde Bespreking Voorstel van resolutie (van Mevr. Dominique BRAECKMAN, de heren Jamal IKAZBAN, Joël RIGUELLE, Mevr. Carla DEJONGHE, Mevr. Brigitte DE PAUW en Mevr. Elke VAN den BRANDT) betreffende de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor personen met beperkte mobiliteit en met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nrs. A-458/1 en 2 - 2012/2013). - Rapporteur : de heer Hervé DOYEN - Bespreking Voorstel van resolutie (van Mevr. Caroline PERSOONS en de heer Serge de PATOUL) betreffende een « klaskaart » voor de schooluitstappen met het openbaar vervoer (nrs. A-296/1 en 2 - 2011/2012). - Rapporteur : de heer Philippe CLOSE - Bespreking (toepassing van artikel 87.4 van het reglement) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Brigitte DE PAUW en de heer Jamal IKAZBAN) tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (nrs. A-537/1 en 2 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Aziz ALBISHARI - Bespreking - Voorstel van ordonnantie (van de heren Vincent DE WOLF, Philippe PIVIN, Mevr. Gisèle MANDAILA, Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL en de heer Alain DESTEXHE) tot wijziging van de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, teneinde een minimale dienstverlening in te voeren voor de MIVB-reizigers (nrs. A-169/1 en 2 - 2010/2011). - Rapporteur : Mevr. Céline DELFORGE - Bespreking (toepassing van artikel 87.4 van het reglement) Voorstel van ordonnantie (van de heren Benoît CEREXHE, Charles PICQUE, Mevr. Céline DELFORGE, de heer Walter VANDENBOSSCHE en Mevr. Annemie MAES) tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (nr.

A-528/1 - 2013/2014). - Rapporteur : de heer Mohamed AZZOUZI - Bespreking (pro memorie) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (nr. A-533/1 - 2013/2014). - Rapporteur : N - Bespreking (pro memorie) Ontwerp van ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de vennootschap van privaat recht die een gewestelijk datacentrum organiseert, opgericht als zuiver publieke samenwerking (nr. A-530/1 - 2013/2014). - Rapporteur : N - Bespreking (pro memorie) Ontwerp van ordonnantie betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator (nr. A-531/1 - 2013/2014). - Rapporteur : N - Bespreking (pro memorie) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten (nr. A-543/1 - 2013/2014). - Rapporteur : N - Bespreking 3. Mondelinge Vragen (*) Mondelinge vraag (nr.671) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de verdeling van de subsidies "driejarige ontwikkelings- en investeringsdotatie" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 672) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de uitsplitsing van de subsidies "subsidies bevolkingsaangroei" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 675) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de uitsplitsing van de subsidies "financiering van de erediensten en de vrijzinnige morele bijstand" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 678) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de uitsplitsing van de subsidies 'Brussels preventie- en buurtplan' ». (*) Mondelinge vraag (nr. 679) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de uitsplitsing van de subsidies "verbetering van de budgettaire toestand" en "economische ontwikkeling" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 680) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de uitsplitsing van de 'andere dotaties" van het jaarverslag "ondersteuning van de lokale overheden" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 681) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « een speciale dotatie voor de gemeenten met een ziekenhuis ». (*) Mondelinge vraag (nr. 682) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de dotatie voor het Gewestelijk Brussels Herfinancieringsfonds ». (*) Mondelinge vraag (nr. 683) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de algemene dotatie aan de gemeenten ». (*) Mondelinge vraag (nr. 684) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de verdeling van de subsidies "andere jaarlijkse subsidies voor overheidsinvestering" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 685) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de verdeling van de subsidies "andere uitgaven" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 686) van de heer Emmanuel DE BOCK aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de verdeling van de subsidies 'overheidsinvesteringen - DTD & DTI" ». (*) Mondelinge vraag (nr. 688) van de heer Didier GOSUIN aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « het handvest "natuur toegelaten" voor overheidsgebouwen tussen de Regie der Gebouwen en Leefmilieu Brussel ». (*) Mondelinge vraag (nr. 1210) van de heer Didier GOSUIN aan Mevr.

Brigitte GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « de privatisering van de controle op het parkeren ». (*) Mondelinge vraag (nr. 1215) van de heer Jef VAN DAMME aan Mevr.

Brigitte GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende « het abonnement voor de bus naar Brussels Airport ». (*) Mondelinge vraag (nr. 1276) van Mevr. Elke ROEX aan Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « de jongerengarantie ». 4. Dringende vragen (**) 5.Benoeming van de griffier 6. Geheime Stemmingen (***) - met het oog op de aanwijzing van twee vaste leden en twee plaatsvervangende leden van het Interfederaal Centrum voor gelijkheid van kansen en bestrijding van racisme en discriminatie (artikel 8 van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 goedgekeurd door de ordonnantie van 27 februari 2014).7. Naamstemmingen (***) - over de afgehandelde voorstellen van ordonnantie. - over de afgehandelde voorstellen van resolutie. - over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie. - over de afgehandelde voorstellen van ordonnantie (toepassing van artikel 87.4 van het reglement). - over het afgehandelde voorstel van resolutie (toepassing van artikel 87.4).

Brussel, 2 april 2014. _______ Nota (*) schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) om 14 u. 30 m. (***) vanaf 17.00 uur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^