Beschikking
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Arbeidshof te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 17 januari 2018 werd de heer Roger PAYOT, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201522
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201522

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Arbeidshof te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 17 januari 2018 werd de heer Roger PAYOT, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken uit te oefenen tot en met 23 maart 2019.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^