Beschikking
gepubliceerd op 27 mei 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 mei 2019 werd de heer PIERRARD Gilbert, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202420
pub.
27/05/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202420

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 8 mei 2019 werd de heer PIERRARD Gilbert, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, met name op 12 juli 2022.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^