Beslissing van 20 december 2011
gepubliceerd op 30 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het zesde registratiekantoor Brussel als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goedere

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003442
pub.
30/12/2011
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het zesde registratiekantoor Brussel als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


De Voorzitter van het Directiecomité a.i., Gelet op de artikelen 39, 5° en 40 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, inzonderheid artikel 8, 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdiensten Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het Protocol van 22 januari 2010 tussen de Eerste Minister en de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, waarbij de heer Hans D'Hondt wordt aangesteld om ad interim de functies van Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën uit te oefenen met ingang van 1 februari 2010;

Gelet op de onderscheiden beslissingen van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 7 mei 2008 houdende wijziging van de bevoegdheden van ondermeer het 1e registratiekantoor Anderlecht, het 1e en het 3e registratiekantoor Brussel, het 1e registratiekantoor Vorst, het 3e registratiekantoor Elsene, het 2e registratiekantoor Jette, het 1e registratiekantoor Schaarbeek en het 1e registratiekantoor Woluwe;

Gelet op de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 4 mei 2011 tot wijziging bij de Administratie van de btw, registratie en domeinen, sector registratie en domeinen, van de materiële en territoriale bevoegdheden van het 6e en het 8e registratiekantoor Brussel, van het 1e en het 2e ontvangkantoor der domeinen Brussel en van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten Leuven, Nijvel en Vilvoorde met het oog op de creatie van het kantoor FinDomImmo;

Overwegende dat het om redenen van efficiënt beheer aangewezen is de registratie van onderhandse huurovereenkomsten voor het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest functioneel te groeperen in één enkel kantoor;

Overwegende dat hiertoe de territoriale en materiële bevoegdheid van de registratiekantoren betrokken bij deze reorganisatie moeten worden aangepast;

Gelet op het akkoord van de Administrateur-generaal van de patrimoniumdocumentatie, Beslist :

Artikel 1.De bevoegdheid inzake de heffing van de registratierechten op de onderhandse of in het buitenland verleden akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen bedoeld in artikel 19, 3° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt, voor wat betreft het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, uitgeoefend door het zesde registratiekantoor Brussel.

Het eerste registratiekantoor Anderlecht, het eerste en het derde registratiekantoor Brussel, het eerste registratiekantoor Vorst, het derde registratiekantoor Elsene, het tweede registratiekantoor Jette, het eerste registratiekantoor Schaarbeek en het eerste registratiekantoor Woluwe worden, ieder voor wat zijn ambtsgebied betreft, van deze bevoegdheid ontheven.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking op 2 januari 2012.

Brussel, 20 december 2011.

De Voorzitter van het Directiecomité, a.i.

H. D'HONDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^