Beslissing van 20 juni 2003
gepubliceerd op 08 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende delegatie met betrekking tot de toekenning van geldelijke bijdragen en de leningen verstrekt door de Sociale Dienst

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003385
pub.
08/08/2003
prom.
20/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2003. - Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende delegatie met betrekking tot de toekenning van geldelijke bijdragen en de leningen verstrekt door de Sociale Dienst


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het ministerieel besluit van 11 februari 1955 tot regeling van de inrichting en de werking van de Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën, inzonderheid op artikel 15, Beslist :

Artikel 1.Voor de toekenning van de geldelijke bijdragen en de leningen bedoeld bij artikel 6 van het ministerieel besluit van 11 februari 1955, wordt delegatie verleend aan de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie en, in geval van afwezigheid of verhindering, aan de Auditeur-generaal van financiën die de Sociale Dienst onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 2.De beslissing van 7 december 1984 wordt opgeheven.

Art. 3.Deze beslissing heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003.

Brussel, 20 juni 2003.

J.-Cl. LAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^