Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2000
gepubliceerd op 22 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie en een vertegenwoordiger van een middenstandsorganisatie ter vervanging van aftredende leden bij de Economische e

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031277
pub.
22/08/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


6 JULI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie en een vertegenwoordiger van een middenstandsorganisatie ter vervanging van aftredende leden bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^