Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001
gepubliceerd op 28 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot bepaling van het organieke kader van het personeel van de Brusselse Gewestel

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031409
pub.
28/11/2001
prom.
20/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot bepaling van het organieke kader van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 40;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van 27 mei 1999 tot vaststelling van het organieke kader van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid artikel 5;

Op voordracht van de Minister bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot vaststelling van het organieke kader van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling treedt in werking op 20 september 2001;

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 september 2001.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, F.-X. de DONNEA De Minister van Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^