Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001
gepubliceerd op 28 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031410
pub.
28/11/2001
prom.
20/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3 zoals gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998;

Gelet op het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 maart 1992 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de BGDA die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de BGDA van 13 maart 2001;

Gelet op het advies nr. 33.269 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 5 juli 2001;

Op voordracht van de Minister van werkgelegenheid, Besluit :

Artikel 1.Op de 1e, 2e en 3e trap van de hiërarchie zijn de vaste betrekkingen van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling volgens de volgende taalkaders ingedeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Van de vierde tot de dertiende trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling volgens de volgende taalkaders ingedeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 maart 1992 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling wordt opgeheven.

Art. 4.De Regering beslist op welke datum dit besluit in werking treedt.

Brussel, 20 september 2001.

De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^