Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verh

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031113
pub.
11/04/2005
prom.
10/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 MAART 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid het artikel 37;

Op de voordracht van de Minister belast met de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangewezen om de opdrachten te vervullen omschreven in het artikel 37 van de ordonnantie betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, de beambte van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de naam volgt : de heer Engels, Guy.

Art. 2.De beambte aangewezen in het voorafgaand artikel bekleedt een mandaat van gerechtelijke politie.

Art. 3.Dit mandaat neemt een einde de dag dat de aangewezen beambte niet meer tewerkgesteld is bij de Directie der Taxi's van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4.De Minister belast met de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 maart 2005.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^