Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2006
gepubliceerd op 10 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031038
pub.
10/02/2006
prom.
19/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2004 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren, Gewest van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren, Besluit :

Artikel 1.Tot 31 december 2009 zijn de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren : - De heer Jacques VAN GRIMBERGEN, Directeur-generaal; - De heer Albert GOFFART, Directeur; - Mevr. Marie-Jeanne HEYVAERT, 1 Attaché; - De heer François TIMMERMANS, Attaché; - De heer André VITAL, Attaché.

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 14 oktober 2004 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren wordt opgeheven.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden Stedenbouw behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Brussel, 19 januari 2006.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^