Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 22 januari 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeli

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031026
pub.
22/01/2009
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Overwegende dat dient voorzien in de vervanging van vier leden die ontslag nemen;

Gelet op de beraadslaging van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2005;

Op voorstel van de Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 a) 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de BGDA, dienen de woorden « Jean-Claude Daoust » te worden vervangen door de woorden « Arnaud Le Grelle ».

In artikel 1. a) 2° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de BGDA, dienen de woorden « Mariella Farina » te worden vervangen door de woorden « Nelly Ancaer ».

In artikel 1. b) 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de BGDA, dienen de woorden « Jacques Debatty » en « Robert Manchon » respectievelijk te worden vervangen door de woorden « Myriam Gerard » en « Christian Bouchat ».

Art. 2.Onderhavig besluit treedt in werking op 13 oktober 2005.

Art. 3.De Minister bevoegd inzake Tewerkstelling is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 13 oktober 2005.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^