Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009
gepubliceerd op 08 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031003
pub.
08/01/2010
prom.
17/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2006 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren, Besluit :

Artikel 1.Tot 31 december 2014 zijn de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren : - De heer Albert GOFFART, directeur; - Mevr. Marie-Jeanne HEYVAERT, 1e attaché; - De heer François TIMMERMANS, 1e attaché dd; - Mevr. Inge Van den Cruyce, attaché.

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2006 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden Stedenbouw behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 2009.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^