Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 december 2009
gepubliceerd op 18 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie v

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031006
pub.
18/01/2010
prom.
03/12/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40, § 1, gewijzigd bij de speciale wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid artikel 322, gewijzigd door de besluiten van 19 september 2002 en deze van 26 september 2002 tot derde en vierde wijzigingen, 3 mei 2007 en 27 november 2008;

Gelet op het sectoraal akkoord 2007-2008, opgenomen in het protocol 2008/15 van 21 november 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 december 2009;

Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De weddeschalen voorzien in de bijlage I van het besluit van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedoeld in artikel 322 van dit besluit, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002, van 26 september 2002 tot derde en vierde wijzigingen, 3 mei 2007 en 27 november 2008, worden vervangen door de weddeschalen die voorkomen in de bijlage van dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 december 2009.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.L. VANRAES

Bijlage

Ancienneté

A101

A102

A103

A111

0

22789,00

24960,00

27001,00

27001,00

1

23436,00

25607,00

27648,00

27648,00

2

24083,00

26254,00

28295,00

28295,00

3

24730,00

26901,00

28942,00

28942,00

4

24730,00

26901,00

28942,00

28942,00

5

25720,00

27891,00

29932,00

30074,00

6

25720,00

27891,00

29932,00

30074,00

7

26710,00

28881,00

30922,00

31206,00

8

26710,00

28881,00

30922,00

31206,00

9

27700,00

29871,00

31912,00

32338,00

10

27700,00

29871,00

31912,00

32338,00

11

28690,00

30861,00

32902,00

33470,00

12

28690,00

30861,00

32902,00

33470,00

13

29680,00

31851,00

33892,00

34602,00

14

29680,00

31851,00

33892,00

34602,00

15

30670,00

32841,00

34882,00

35734,00

16

30670,00

32841,00

34882,00

35734,00

17

31660,00

33831,00

35872,00

36866,00

18

31660,00

33831,00

35872,00

36866,00

19

32650,00

34821,00

36862,00

37998,00

20

32650,00

34821,00

36862,00

37998,00

21

33640,00

35811,00

37852,00

39130,00

22

33640,00

35811,00

37852,00

39130,00

23

34630,00

36801,00

38842,00

40262,00

24

34630,00

36801,00

38842,00


25

35620,00

37791,00

39832,00


Ancienneté

A112

A113

A200

A210

A220

0

30212,00

33202,00

29071,00

29202,00

34697,00

1

30859,00

33899,00

29071,00

29202,00

35394,00

2

31506,00

34596,00

30182,00

30586,00

36091,00

3

32153,00

35293,00

30182,00

30586,00

36788,00

4

32153,00

35293,00

31293,00

31970,00

36788,00

5

33285,00

36677,00

31293,00

31970,00

38172,00

6

33285,00

36677,00

32404,00

33354,00

38172,00

7

34417,00

38061,00

32404,00

33354,00

39556,00

8

34417,00

38061,00

33515,00

34738,00

39556,00

9

35549,00

39445,00

33515,00

34738,00

40940,00

10

35549,00

39445,00

34626,00

36122,00

40940,00

11

36681,00

40829,00

34626,00

36122,00

42324,00

12

36681,00

40829,00

35737,00

37506,00

42324,00

13

37813,00

42213,00

35737,00

37506,00

43708,00

14

37813,00

42213,00

36848,00

38890,00

43708,00

15

38945,00

43597,00

36848,00

38890,00

45092,00

16

38945,00

43597,00

37959,00

40274,00

45092,00

17

40077,00

44981,00

37959,00

40274,00

46476,00

18

40077,00

44981,00

39070,00

41658,00

46476,00

19

41209,00

46365,00

39070,00

41658,00

47860,00

20

41209,00

40181,00

43042,00


21

42341,00

40181,00

43042,00


22

41292,00

44426,00


23

41292,00


24

42403,00


25


Ancienneté

A300

A310

A400

0

31970,00

35626,00

40626,00

1

33475,00

37081,00

40626,00

2

33475,00

37081,00

42010,00

3

34980,00

38536,00

42010,00

4

34980,00

38536,00

43394,00

5

36485,00

39991,00

43394,00

6

36485,00

39991,00

44778,00

7

37990,00

41446,00

44778,00

8

37990,00

41446,00

46162,00

9

39495,00

42901,00

46162,00

10

39495,00

42901,00

47546,00

11

41000,00

44356,00

47546,00

12

41000,00

44356,00

48930,00

13

42505,00

45811,00

48930,00

14

42505,00

45811,00

50314,00

15

44010,00

47266,00

50314,00

16

44010,00

47266,00

51698,00

17

45515,00

48721,00

51698,00

18

45515,00

48721,00

53082,00

19

47020,00

50176,00

53082,00

20

47020,00

50176,00

54466,00

21

48525,00

51631,00

54466,00

22

48525,00

51631,00

55850,00

23

50030,00

53086,00


Ancienneté

A500

A600

A700

0

48281,00

52119,00

53402,00

1

48281,00

52119,00

53402,00

2

49665,00

53675,00

55018,00

3

49665,00

53675,00

55018,00

4

51049,00

55231,00

56634,00

5

51049,00

55231,00

56634,00

6

52433,00

56787,00

58250,00

7

52433,00

56787,00

58250,00

8

53817,00

58343,00

59866,00

9

53817,00

58343,00

59866,00

10

55201,00

59899,00

61482,00

11

55201,00

59899,00

61482,00

12

56585,00

61455,00

63098,00

13

56585,00

61455,00

63098,00

14

57969,00

63011,00

64714,00

15

57969,00

63011,00

64714,00

16

59353,00

64567,00

66330,00

17

59353,00

64567,00

66330,00

18

60737,00

66123,00

67946,00

19

60737,00

66123,00

67946,00

20

62121,00

67679,00

69562,00

21

62121,00

67679,00

69562,00

22

63505,00

69235,00

71178,00

23


Ancienneté

B101

B102

B103

B200

0

16466,00

18456,00

21597,00

22486,00

1

16931,00

18770,00

21870,00

22759,00

2

17103,00

19084,00

22143,00

23032,00

3

18245,00

20226,00

23022,00

23750,00

4

18245,00

20226,00

23022,00

23750,00

5

18781,00

20762,00

23558,00

24154,00

6

18781,00

20762,00

23558,00

24154,00

7

19317,00

21298,00

24094,00

25033,00

8

19317,00

21298,00

24094,00

25033,00

9

19853,00

21834,00

24630,00

25912,00

10

19853,00

21834,00

24630,00

25912,00

11

20389,00

22370,00

25166,00

26791,00

12

20753,00

22734,00

25530,00

26791,00

13

21289,00

23441,00

26237,00

27670,00

14

21289,00

23441,00

26237,00

27670,00

15

21825,00

24148,00

26944,00

28549,00

16

21825,00

24148,00

26944,00

28549,00

17

22361,00

24855,00

27651,00

29428,00

18

22361,00

24855,00

27651,00

29428,00

19

22897,00

25562,00

28358,00

30307,00

20

22897,00

25562,00

28358,00

30307,00

21

23433,00

26269,00

29065,00

31186,00

22

23433,00

26269,00

29065,00

31186,00

23

23969,00

26976,00

29772,00

32065,00

24

23969,00

26976,00

29772,00

32065,00

25

24505,00

27683,00

30479,00

32944,00

26

24505,00

27683,00

31186,00

32944,00

27

25576,00

28855,00

31893,00

33823,00


Ancienneté

C101

C102

C103

C200

0

14628,00

16052,00

17143,00

19981,00

1

15133,00

16598,00

17709,00

20295,00

2

15335,00

17144,00

18275,00

20609,00

3

15537,00

17690,00

18841,00

21640,00

4

15537,00

17690,00

18841,00

21640,00

5

16164,00

18317,00

19468,00

22176,00

6

16164,00

18317,00

19468,00

22176,00

7

16791,00

18944,00

20095,00

22712,00

8

16791,00

18944,00

20095,00

22712,00

9

17418,00

19571,00

20722,00

23248,00

10

17418,00

19571,00

20722,00

23248,00

11

18045,00

20198,00

21349,00

23784,00

12

18045,00

20198,00

21349,00

24148,00

13

18672,00

20825,00

21976,00

24855,00

14

18672,00

20825,00

21976,00

24855,00

15

19299,00

21452,00

22603,00

25562,00

16

19299,00

21452,00

22603,00

25562,00

17

19926,00

22079,00

23230,00

26269,00

18

19926,00

22079,00

23230,00

26269,00

19

20553,00

22706,00

23857,00

26976,00

20

20553,00

22706,00

23857,00

26976,00

21

21180,00

23333,00

24484,00

27683,00

22

21180,00

23333,00

24484,00

27683,00

23

21807,00

23960,00

25111,00

28390,00

24

21807,00

23960,00

25111,00

28390,00

25

22434,00

24587,00

25738,00

29097,00

26

22434,00

24587,00

25738,00

29097,00

27

23374,00

25840,00

26991,00

29804,00


Ancienneté

D101

D102

D103

D200

0

14426,00

14426,00

15224,00

16880,00

1

14780,00

14780,00

15447,00

17385,00

2

14780,00

14780,00

15670,00

17385,00

3

15255,00

15417,00

16701,00

17890,00

4

15538,00

15700,00

16974,00

17890,00

5

15538,00

15700,00

16974,00

18395,00

6

15821,00

16246,00

17247,00

18395,00

7

15821,00

16600,00

17247,00

18900,00

8

16104,00

16600,00

17520,00

18900,00

9

16104,00

16954,00

17520,00

19405,00

10

16387,00

16954,00

17793,00

19405,00

11

16549,00

17308,00

17793,00

19910,00

12

16943,00

17308,00

18349,00

19910,00

13

17115,00

17662,00

18693,00

20415,00

14

17459,00

17662,00

18885,00

20415,00

15

17459,00

18016,00

19047,00

20920,00

16

17803,00

18016,00

19249,00

20920,00

17

17803,00

18370,00

19411,00

21425,00

18

18147,00

18370,00

19613,00

21425,00

19

18147,00

18724,00

19765,00

21930,00

20

18491,00

18724,00

19978,00

21930,00

21

18491,00

19078,00

20130,00

22435,00

22

18835,00

19078,00

20353,00

22435,00

23

18835,00

19432,00

20495,00

22940,00

24

19179,00

19432,00

20849,00

22940,00

25

19523,00

19786,00

21203,00

23445,00

26

19523,00

19786,00

21446,00

23445,00

27

19867,00

20140,00

21810,00

23950,00


Ancienneté

E101

E102

E103

E200

0

14109,00

14210,00

15251,00

15564,00

1

14241,00

14322,00

15363,00

15918,00

2

14241,00

14434,00

15475,00

15918,00

3

14736,00

15465,00

16556,00

16272,00

4

14878,00

15465,00

16556,00

16272,00

5

14878,00

15607,00

16748,00

16626,00

6

15020,00

15607,00

16748,00

16626,00

7

15020,00

15749,00

16940,00

16980,00

8

15162,00

15749,00

16940,00

16980,00

9

15162,00

15891,00

17132,00

17334,00

10

15304,00

15891,00

17132,00

17334,00

11

15304,00

16033,00

17294,00

17688,00

12

15739,00

16407,00

17688,00

17688,00

13

15891,00

16630,00

17850,00

18042,00

14

16033,00

16630,00

17850,00

18042,00

15

16033,00

16772,00

18012,00

18396,00

16

16175,00

16772,00

18012,00

18396,00

17

16175,00

16914,00

18174,00

18750,00

18

16317,00

16914,00

18174,00

18750,00

19

16317,00

17056,00

18336,00

19104,00

20

16459,00

17056,00

18336,00

19104,00

21

16459,00

17198,00

18498,00

19609,00

22

16601,00

17198,00

18498,00


23

16601,00

17340,00

18660,00


24

16743,00

17340,00

18660,00


25

16743,00

17482,00

18893,00


26

16814,00


27


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2009 tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^