Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 12 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 1962

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031456
pub.
12/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 1962


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, voornamelijk op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2 begrensd door de Tervurenlaan nrs. 188 en 190, 192 en 194, de G.J. Martinlaan nrs. 1 tot 15, 2 tot 22 en de Hertogstraat nrs. 68 tot 76, 80 tot 86, van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 1962;

Gelet op het overleg van de gemeenteraad van 24 september 2009, waarbij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe het ontwerp tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2 heeft goedgekeurd;

Gelet op het verslag dat dit ontwerp vergezelt dat tevens de volledige opheffing van het plan rechtvaardigt in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het gunstig advies van de overlegcommissie tijdens haar zitting van 11 maart 2010;

Gelet op het overleg van de gemeenteraad van 20 mei 2010 waarbij de gemeente Sint-Pieters-Woluwe definitief de beslissing goedkeurt tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2;

Overwegende dat het bijzonder bestemmingsplan niet meer overeenstemt met de actuele stedenbouwkundige opvattingen en dat zijn grafische en geschreven voorschriften onaangepast of te restrictief zijn;

Overwegende dat de volledige opheffing van dit bijzonder bestemmingsplan zal vermijden dat men zich baseert op sterk voorbijgestreefde documenten en zal bijdragen tot een administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat bijna alle percelen van dit bijzonder bestemmingsplan bebouwd zijn;

Overwegende dat de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gerechtvaardigd is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat bij gebrek aan een bijzonder bestemmingsplan de eventuele kwesties inzake bestemming worden geregeld door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze inzake ligging, afmetingen en esthetiek moeten beantwoorden aan de voorschriften van gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, evenals aan de goede plaatselijke aanleg;

Op voorstel van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

Na overleg, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. I/2 begrensd door de Tervurenlaan nrs. 188 en 190, 192 en 194, de G.J. Martinlaan nrs. 1 tot 15, 2 tot 22 en de Hertogstraat nrs. 68 tot 76, 80 tot 86 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 1962.

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^