Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031046
pub.
25/01/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 9 juli 1875 op de trams, meer bepaald artikel 11;

Gelet op de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, in het bijzonder artikel 31;

Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder op artikel 18bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, in het bijzonder op artikel 41;

Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op artikel 3, 12°, van de Wegcode betreffende de personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement;

Overwegende dat het personeelsverloop binnen de MIVB een actualisering van deze lijst noodzaakt;

Op voorstel van de Minister van Openbare Werken en Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement wordt de tabel vervangen door onderstaande.

Direction générale

Algemene Directie


DELVOSAL Benoît

F

DELVOSAL Benoît

F

DOCHY Christian

F

DOCHY Christian

F

EVENEPOEL Jacques

N

EVENEPOEL Jacques

N

FLAUSCH Alain

F

FLAUSCH Alain

F

LAUWERS Kris

N

LAUWERS Kris

N

Directie Bus

Direction Bus


{/Standard}

ABTS Johan

N

ABTS Johan

N

AFW-ALLAH Abdel

F

AFW-ALLAH Abdel

F

AHALLAL Nordine

F

AHALLAL Nordine

F

ALKORTOBI Zouhir

F

ALKORTOBI Zouhir

F

BELMEHIDI Mohamed

F

BELMEHIDI Mohamed

F

BELMIR Brahim

F

BELMIR Brahim

F

BEN AISSA Mohammed

F

BEN AISSA Mohammed

F

BEN ALI Mohamed

F

BEN ALI Mohamed

F

BENMESSAOUD Abdelhafid

N

BENMESSAOUD Abdelhafid

N

BENTHAMI Rachid

F

BENTHAMI Rachid

F

BOUAZZA Abdelhaq

F

BOUAZZA Abdelhaq

F

BOUDOUASEL Houssien

F

BOUDOUASEL Houssien

F

BULINCKX Daniel

F

BULINCKX Daniel

F

CAUWELIER Eddy

N

CAUWELIER Eddy

N

CHIBANI Driss

F

CHIBANI Driss

F

CHUIAKH Abdelilah

F

CHUIAKH Abdelilah

F

COMER Stéphane

N

COMER Stéphane

N

COOREMAN Johan

N

COOREMAN Johan

N

COPPENS Jean-Pierre

N

COPPENS Jean-Pierre

N

DE BOECK Henri

F

DE BOECK Henri

F

DE TOBEL Ronny

N

DE TOBEL Ronny

N

DE TRIFT Pierrot

N

DE TRIFT Pierrot

N

DE VOLDER Marcel

F

DE VOLDER Marcel

F

DE WILDE Pierre

F

DE WILDE Pierre

F

DEBACKER Yves

F

DEBACKER Yves

F

DEGRAUX Alain

F

DEGRAUX Alain

F

DEHASQUE Marc

F

DEHASQUE Marc

F

DEPRIESTER Daniel

N

DEPRIESTER Daniel

N

DERFOUF Ahmed

F

DERFOUF Ahmed

F

DEVOS Jaak

N

DEVOS Jaak

N

DEVRIESE Johan

N

DEVRIESE Johan

N

DEWEERD Joris

N

DEWEERD Joris

N

DORET Patrick

F

DORET Patrick

F

DORET Thierry

F

DORET Thierry

F

EL KAF MOULAY Brahim

F

EL KAF MOULAY Brahim

F

ERICKX Daniel

F

ERICKX Daniel

F

FICHAUX Freddy

F

FICHAUX Freddy

F

FONTAINE Jean-Marc

F

FONTAINE Jean-Marc

F

FUMIER Jean-Pierre

F

FUMIER Jean-Pierre

F

GARREYN Philippe

F

GARREYN Philippe

F

GERARD François

GERARD François


GJANAJ Mireman

F

GJANAJ Mireman

F

GLAEZEN Didier

F

GLAEZEN Didier

F

GUIBANE Naoufel

F

GUIBANE Naoufel

F

HOAREAU Harry

F

HOAREAU Harry

F

HUBERT Laurent

F

HUBERT Laurent

F

KESTEMONT Patrick

N

KESTEMONT Patrick

N

KAIDI Jamal

F

KAIDI Jamal

F

LAMBEAU Marc

F

LAMBEAU Marc

F

LASUY Serge

N

LASUY Serge

N

LEHMAN Pascal

F

LEHMAN Pascal

F

LOTS Gilbert

N

LOTS Gilbert

N

LUYKX Paul

F

LUYKX Paul

F

MABITA Ma-Motingiya

F

MABITA Ma-Motingiya

F

MACKENS Emmanuel

N

MACKENS Emmanuel

N

MARIVOET Eric

F

MARIVOET Eric

F

MATHIJS Jean

F

MATHIJS Jean

F

MAURY Etienne

F

MAURY Etienne

F

MIGOM Luc

N

MIGOM Luc

N

MINNAERT Paul

N

MINNAERT Paul

N

MOLLAER Johnny

N

MOLLAER Johnny

N

MONROE Sebastian

F

MONROE Sebastian

F

MOREL Martine

F

MOREL Martine

F

MOYSON Alain

F

MOYSON Alain

F

OUAZARF Boumedien

F

OUAZARF Boumedien

F

PIRON Paul

F

PIRON Paul

F

RENER Guy

F

RENER Guy

F

ROELS André

F

ROELS André

F

ROEKENS Denis

F

ROEKENS Denis

F

SCHOLLAERT Frédéric

F

SCHOLLAERT Frédéric

F

SERRAI Mohamed

F

SERRAI Mohamed

F

SIMONS José

F

SIMONS José

F

SIMONS Veerle

N

SIMONS Veerle

N

SMETS Paul

N

SMETS Paul

N

SOUSSI MOUHSSIN Ali

F

SOUSSI MOUHSSIN Ali

F

TAHERE Mustapha

F

TAHERE Mustapha

F

TAHIRAJ Iliaz

F

TAHIRAJ Iliaz

F

THILL Jean-Philippe

F

THILL Jean-Philippe

F

ULSER Jean-Pierre

F

ULSER Jean-Pierre

F

VAN BELLE Marc

N

VAN BELLE Marc

N

VAN BOGAERT Luc

F

VAN BOGAERT Luc

F

VAN CUTSEM Yves

F

VAN CUTSEM Yves

F

VAN EECKE Christian

F

VAN EECKE Christian

F

VAN EECKHOUDT Marc

F

VAN EECKHOUDT Marc

F

VAN SAN Alain

F

VAN SAN Alain

F

VANDEPUTTE Henri

F

VANDEPUTTE Henri

F

VANDERVELDE William

F

VANDERVELDE William

F

VANDEN DRIES Carl-Eric

F

VANDEN DRIES Carl-Eric

F

VERBEKE Patrick

F

VERBEKE Patrick

F

VERHEYDT Michel

F

VERHEYDT Michel

F

VERVAENE Luc

F

VERVAENE Luc

F

VOLCKAERT Virgile

F

VOLCKAERT Virgile

F

WAGHLI Abdelkrim

F

WAGHLI Abdelkrim

F

WEBER Michel

F

WEBER Michel

F

WEVERBERGH Eddy

F

WEVERBERGH Eddy

F

WILLEMS Patrick

N

WILLEMS Patrick

N


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 13 januari 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^