Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012
gepubliceerd op 23 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031640
pub.
23/08/2012
prom.
19/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, artikel 21;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de vernieuwing van de gemeenteraden in de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad worden de oproepingsbrieven opgesteld overeenkomstig het in bijlage 1 vastgestelde model;

Art. 2.In de gevallen van buitengewone verkiezing van een gemeenteraad worden de oproepingsbrieven opgesteld overeenkomstig het in bijlage 2 vastgestelde model.

Art. 3.De keerzijde van de oproepingsbrieven vermeldt de tekst van de onderrichtingen voor de kiezers zoals bepaald in uitvoering van artikel 34 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, alsook de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^