Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09 juli 2019
gepubliceerd op 09 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041499
pub.
09/09/2019
prom.
09/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041499

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap sluiten houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013038 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie sluiten houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap : - als effectieve en plaatsvervangende leden die de representatieve werkgeversorganisaties zetelend in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen :

EFFECTIFS

SUPPLEANTS

EFFECTIEVE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

BECI : Cécile Huylebroeck

BECI : : Jan De Brabanter

BECI : Cécile Huylebroeck

BECI : : Jan De Brabanter

CCM-UCM : Julien Meganck

CCM-LVZ : Sophie Heuskin

CCM-UCM : Julien Meganck

CCM-LVZ : Sophie Heuskin

Bruxeo : Bruno Gerard

Bruxeo : Kelly Timperman

Bruxeo : Bruno Gerard

Bruxeo : Kelly Timperman


- als effectieve en plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties zetelend in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen :

EFFECTIFS

SUPPLEANTS

EFFECTIEVE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

FGTB : Thaddée D'Haegeleer

FGTB : Paola Peebles

ABVV : Thaddée D'Haegeleer

ABVV : Paola Peebles

CSC : Sara Steimes

CSC : Paul Palsterman

ACV : Sara Steimes

ACV : Paul Palsterman

CGSLB: Michael Dufrane

CGSLB : Philippe Vandenabeele

ACLVB: Michael Dufrane

ACLVB : Philippe Vandenabeele


- als effectieve en plaatsvervangende leden die de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie vertegenwoordigen :

EFFECTIFS

SUPPLEANTS

EFFECTIEVE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Concertes ASBL : Sébastien Pereau

Ressources ASBL : Christine Coradossi

Concertes VZW : Sébastien Pereau

Ressources VZW : Christine Coradossi

FEBIO ASBL : Nora De Herdt

SOCIARE ASBL : Maarten Gerard

FEBIO VZW : Nora De Herdt

SOCIARE VZW : Maarten Gerard

Febisp ASBL : Tatiana Vial Grösser

FEBRAP ASBL : Marie Dedobbeleer

Febisp VZW : Tatiana Vial Grösser

FEBRAP ASBL : Marie Dedobbeleer


- als effectief en plaatsvervangend lid dat de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling vertegenwoordigt :

EFFECTIF

SUPPLEANT

EFFECTIEVE LID

PLAATSVERVANGENDE LID

Stéphanie Leclercq

Nancy Kraize

Stéphanie Leclercq

Nancy Kraize


- als effectief en plaatsvervangend lid dat het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel :

EFFECTIF

SUPPLEANT

EFFECTIEVE LID

PLAATSVERVANGENDE LID

Daphné Estoret

Peter Michiels

Daphné Estoret

Peter Michiels


- als effectief en plaatsvervangend lid dat Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel vertegenwoordigt :

EFFECTIF

SUPPLEANT

EFFECTIEVE LID

PLAATSVERVANGENDE LID

Hamed Ben Abdelhadi

Danielle Caron

Hamed Ben Abdelhadi

Danielle Caron


- als effectief en plaatsvervangend lid dat de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt :

EFFECTIF

SUPPLEANT

EFFECTIEVE LID

PLAATSVERVANGENDE LID

Corinne François

Jean-Luc Bienfet

Corinne François

Jean-Luc Bienfet


- als effectief en plaatsvervangend lid dat het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven vertegenwoordigt :

EFFECTIF

SUPPLEANT

EFFECTIEVE LID

PLAATSVERVANGENDE LID

Quentin Crespel

Patricia Foscolo

Quentin Crespel

Patricia Foscolo


- als experten die de adviesagentschappen vertegenwoordigen : • TRACE BRUSSEL VZW : Steef Corijn, • Febisp VZW : Marie-Adèle Blommaert, - als leden die de Regering vertegenwoordigen : • Vincent Libert, • Chantal Jacquemart.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 juillet 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie en Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^