Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020
gepubliceerd op 23 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020016400
pub.
23/12/2020
prom.
10/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016400

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


10 DECEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 12/1 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat dit besluit geen aanzienlijke impact heeft op de ontwikkeling van het Gewest, zodat het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie niet nodig is;

Op voorstel van de minister belast met Stedenbouw en Monumenten en Landschappen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de schoolvakanties bedoeld in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening over de volgende periodes gespreid: • van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 (kerstvakantie); • van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021 (paasvakantie); • van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 (zomervakantie).

Art. 2.De minister bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 december 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, S. GATZ


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^